Blog

Na rodinnej farme v Keti vsádzajú na spoľahlivú techniku za výhodnú cenu

Csilla a Attila Németh, v súčasnosti už manželia, začínali hospodáriť na pôde samostatne, obaja len na niekoľkých hektároch. Od roku 1995 spojili svoj život pracovne aj súkromne a odvtedy spoločne vybudovali úspešnú rodinnú firmu.

V Nýrovciach vzorne obrábajú polia, aj s novým pluhom Akpil

Nýrovce sú pre mnohých poľnohospodárov známou lokalitou. Pravidelne tu skúšajú na pokusných políčkach nové odrody plodín, ktoré potom prezentujú odbornej verejnosti na poľných dňoch.

Pluh Akpil sa nestratí ani v konkurencii iných známych značiek

AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Bíňa hospodári medzi Želiezovcami a Štúrovom. O podniku a o tom s akou technikou sa im darí obrábať rozľahlý chotár susediaci s riekou Hron, nám porozprávali predseda Ing. Róbert Récsei a mechanizátor Tibor Keil.

Scroll to Top