ARIZONA

Mechanický sejací stroj pre obilniny a malé osivo.

Mechanický sejací stroj pre obilniny a malé osivo. Pre dosiahnutie vysokých výkonov je stroj vybavený veľkým zásobníkom osiva. Stroj je vybavený prevodovkou v olejovej kúpeli pre presnú a rýchlu reguláciu výsevku. Optimálny tvar výsevných valčekov zaručuje presné dávkovanie a rovnomernú distribúciu do všetkých výsevných jednotiek aj vo svahovitom teréne. Stroj sa dodáva s výsevnými radlicami s jednoduchými rezacími disky a dvojitými výsevnými disky.

Návrat hore