Zenit

Nesený rosič do sadov

Veľkosť nádrže: 400 – 1.200 litrov

Nesený rosič do sadov

Veľkosť nádrže: 400 – 1.200 litrov

Návrat hore