HARDI ISO F-110

Pracovní tlak: 1,5 – 5 barů

 

 

Trysky s plochou charakteristikou produkují velmi jemné kapičkové spektrum. Jsou rozšířené pro aplikaci většiny pesticidů díky jejich rovnoměrné distribuci postřikové kapaliny. Tyto trysky vytváří plochý postřikový obrazec a proto jsou velmi vhodné pro překrývání, čímž může být použita optimální výška ramen nad cílovým povrchem.

Pracovní tlak: 1,5 – 5 barů

Návrat hore