HARDI ISO LD-110

Pracovní tlak: 1,5 – 5 barů

 

 

Nízkoúletové trysky jsou dopuručeny pokud nemohou být dosaženy optimální postřikové podmínky (nebezpečí úletu postřiku) a postřik nemůže být odložen. Jsou vybaveny restriktorem, který způsobuje snížení podílu nejjemnějších kapiček v kapičkovém spektru, tím je postřiková kapalina opouštějící trysku méně citlivá na úlet vlivem větru. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické trysky s plochou charakteristikou – rychlost větru do 5 m/s.

Pracovní tlak: 1,5 – 5 barů

Návrat hore